Thích
Chia sẻ
Email
In

CS761DW8

Bàn cầu hai khối WASHLET
23.970.000 ₫
Kỹ thuật

CS761DW8

Specification

Hệ thống xả: Xả xoáy Tornado
Lượng nước sử dụng: 4.8L/3L
Tâm xả: 305 mm
Thiết kế: Dáng chữ D
Kích thước: 704D x 416W x 845H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"CEFIONTECT"

"DEODORIZER"

"DRYER"

"HEATED SEAT"

"PREMIST"

"RIMLESS"

"TORNADO FLUSH"

"WATER SAVING"

Giải Thưởng