Thích
Chia sẻ
Email
In

CS350DT2

Bàn cầu hai khối
4.550.000 ₫
Kỹ thuật

CS350DT2

Specification

Hệ thống xả: Xả Siphon
Lượng nước sử dụng: 6L/3L
Tâm xả: 305 mm
Thiết kế: Thân dài
Kích thước: 775D x 350W x 760H mm
Tài liệu đính kèm

Công nghệ

"WATER SAVING"

Giải Thưởng