• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Contemporary Japanese Houses 1985-2005

Contemporary Japanese Houses 1985-2005
Năm xuất bản: 2005. Biên tập: Takeshi Ishido, Satoru Komaki
Nội dung: Sự thay đổi và phát triển kiến trúc nhà tại Nhật Bản trong 20 năm từ 1985 đến 2005.
Cuốn sách tập hợp 127 kiệt tác nhà ở được trình bày bằng hình ảnh, bản vẽ và văn bản mô tả.
Địa điểm: Hà Nội