• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Construction of ALVARO SIZA

Alvaro Siza
Năm xuất bản: 2007.
Nội dung: Cuốn sách tập hợp 14 công trình/dự án của kiến trúc sư bậc thầy Alvaro Siza. Ngoài ra còn bao gồm những bài phỏng vấn với Siza, các hình ảnh, bản vẽ, kế hoạch.
Địa điểm: Hà Nội