Product Comparison (0)

Công Nghệ Tự Động

Bộ sưu tập NEOREST với thiết kế độc đáo tích hợp những công nghệ thông
minh nhất đem đến cho nhà vệ sinh sự hoàn hảo tuyệt mỹ. Công nghệ tự
động của TOTO đem đến sự tiện nghi tối ưu cho người sử dụng.

Nắp cầu tự động đóng mở nhẹ nhàng và hệ thống cảm ứng tự động xả với
hệ thống xả xoáy Tornado mạnh mẽ, hiệu quả, bên cạnh hệ thống tự động
khử mùi làm cho nhà vệ sinh luôn sạch sẽ hoàn toàn. Chậu rửa NEOREST
Series/SE tích hợp vòi cảm ứng tự động nhanh chóng và tiện lợi cho người
sử dụng.

Xem sản phẩm

Ewater+

Nắp WASHLET mới tích hợp công nghệ mới nhất của TOTO để khử trùng
vành trong bàn cầu. Chức năng mới làm gia tăng ngăn chặn vi khuẩn. Kết
hợp với các công nghệ sạch khác của TOTO như thiết kế không vành và
men CeFiONtect, chức năng vệ sinh càng được tối ưu hóa hơn nữa.

Xem sản phẩm

Washlet - Nắp Rửa tự động - TOTO VietNam

Cleansing

Một vòi xịt nước ấm điều chỉnh được có thể co giãn hay dao động để làm
sạch phía sau

Xem sản phẩm

Washlet - Nắp Rửa tự động - TOTO VietNam

Dry

Một làn gió ấm nhẹ để sấy khô mà không cần dùng tay

Xem sản phẩm

Deodrizer

Bộ lọc và làm sạch không khí.

Xem sản phẩm

Heated Seat

Chức năng tự làm sạch toàn bộ vòi phun kháng khuẩn trước và sau mỗi lần
sử dụng.

Xem sản phẩm

WASHLET TECH

Auto
Function

eWater+

Cleansing

Dry

Deodrizer

Heated
Seat

Công Nghệ Tự Động

Bộ sưu tập NEOREST với thiết kế độc đáo tích hợp
những công nghệ thông minh nhất đem đến cho nhà
vệ sinh sự hoàn hảo tuyệt mỹ. Công nghệ tự động của
TOTO đem đến sự tiện nghi tối ưu cho người sử dụng.

Nắp cầu tự động đóng mở nhẹ nhàng và hệ thống
cảm ứng tự động xả với hệ thống xả xoáy Tornado
mạnh mẽ, hiệu quả, bên cạnh hệ thống tự động khử
mùi làm cho nhà vệ sinh luôn sạch sẽ hoàn toàn.
Chậu rửa NEOREST Series/SE tích hợp vòi cảm ứng
tự động nhanh chóng và tiện lợi cho người sử dụng.

Xem sản phẩm

WASHLET TECH

Auto
Function

eWater+

Cleansing

Dry

Deodrizer

Heated
Seat

Ewater+

Nắp WASHLET mới tích hợp công nghệ mới nhất của TOTO để khử trùng vành
trong bàn cầu. Chức năng mới làm gia tăng ngăn chặn vi khuẩn. Kết hợp với
các công nghệ sạch khác của TOTO như thiết kế không vành và men
CeFiONtect, chức năng vệ sinh càng được tối ưu hóa hơn nữa.

Xem sản phẩm

Washlet - Nắp Rửa tự động - TOTO VietNam

WASHLET TECH

Auto
Function

eWater+

Cleansing

Dry

Deodrizer

Heated
Seat

Cleansing

Một vòi xịt nước ấm điều chỉnh được có thể co giãn hay dao động để làm
sạch phía sau

Xem sản phẩm

Washlet - Nắp Rửa tự động - TOTO VietNam

WASHLET TECH

Auto
Function

eWater+

Cleansing

Dry

Deodrizer

Heated
Seat

Dry

Một làn gió ấm nhẹ để sấy khô mà không cần dùng tay

Xem sản phẩm

WASHLET TECH

Auto
Function

eWater+

Cleansing

Dry

Deodrizer

Heated
Seat

Deodrizer

Bộ lọc và làm sạch không khí.

Xem sản phẩm

WASHLET TECH

Auto
Function

eWater+

Cleansing

Dry

Deodrizer

Heated
Seat

Heated Seat

Chức năng tự làm sạch toàn bộ vòi phun kháng khuẩn trước và
sau mỗi lần sử dụng.

Xem sản phẩm