Product Comparison (0)

Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: AERIAL PULSE

Phân loại

Danh mục

 1. CEFIONTECT

 2. Tornado

 3. Self power

 4. Rimless

 5. Water saving

 6. Actilight

 7. Ewater for bowl

 8. Ewater for wand

 9. PREMIST

 10. Air-in wonder wave

 11. Auto open and close lid

 12. Auto flush

 13. Deodorizer

 14. Heated seat

 15. Air dryer

 16. Warm Spa

 17. Comfort Wave

 18. Active wave

 19. Aerial pulse

 20. Heat protect

 21. Safety thermo

 22. Mini unit

 23. Comfort glide

 24. Soft flow

 25. Sen tắm bổ sung khí

 26. Zero Dimension

 27. Recline Comfort

 28. Hydrohands

 29. Linear ceram

 30. Luminist

 31. Clean Matte

 32. Hybrid ecology system

Màu sắc

 1. Chrome đen mờ
 2. Nickel bóng
 3. Nickel mờ
 4. Vàng hồng bóng
 5. Vàng hồng mờ
 6. Vàng pháp bóng
 7. Vàng pháp mờ
 8. Đen bóng
 9. Đen mờ
 10. Đồng bóng
 11. Đồng mờ

Công Nghệ

 1. ACTILIGHT

 2. ACTIVE WAVE (HAND SHOWER)

 3. AERIAL PULSE

 4. AIR-IN WONDER WAVE

 5. AUTO FLUSH

 6. AUTO OPEN or CLOSE LID

 7. CEFIONTECT

 8. COMFORM WAVE (BODY SHOWER)

 9. COMFORM WAVE (HAND SHOWER)

 10. COMFORM WAVE (OVER HEAD)

 11. COMFORT GLIDE

 12. DEODORIZER

 13. DRYER

 14. ECOWASHER

 15. EWATER

 16. GYROSTREAM (BODY SHOWER)

 17. HEAT PROTECT

 18. HEATED SEAT

 19. HYDROHANDS

 20. INTENSE WAVE (BODY SHOWER)

 21. INTENSE WAVE (HAND SHOWER)

 22. INTENSE WAVE + (HAND SHOWER)

 23. LINEARCERAM

 24. MINI UNIT

 25. PREMIST

 26. RECLINE COMFORT

 27. RIMLESS

 28. SAFETY THERMO

 29. SELF-CLEANING WAND

 30. TORNADO FLUSH

 31. WARM SPA (HAND SHOWER)

 32. WARM SPA (OVER HEAD)

 33. WATER SAVING

 34. ZERO DIMENSION

Giá

Công nghệ

Tìm theo

2 Sản phẩm

Lưới Danh sách