• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Chikyu no Shokutaku

Chikyu no Shokutaku
Năm xuất bản: 2006
Tác giả: Peter Menzel & Faith D'Aluisio
Nội dung: Một bộ sưu tập ảnh tuyệt đẹp gồm chân dung của 80 người từ 30 quốc gia và các thực phẩm họ ăn trong một ngày.
Địa điểm: Hà Nội