Bàn cầu
Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: TORNADO FLUSH

Phân loại

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. IF Design Award 2019

 4. IF Design Award 2020

 5. REDDOT Award 2020

Chức năng

 1. RIMLESS

Công Nghệ

 1. AIR-IN WONDER WAVE

 2. AUTO OPEN or CLOSE LID

 3. CEFIONTECT

 4. DEODORIZER

 5. DRYER

 6. ECOWASHER

 7. EWATER

 8. HEAT PROTECT

 9. HEATED SEAT

 10. PREMIST

 11. RIMLESS

 12. TORNADO FLUSH

 13. WATER SAVING

Giá

Bàn cầu

Tìm theo

1-30 of 49

Lưới Danh sách