NEOREST

NEOREST

Thiết kế tinh xảo mang đến sự sang trọng, độc đáo kết hợp cùng công nghệ tiên tiến đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh cao nhất. Đỉnh cao thiết kế của bàn cầu tích hợp.
 • Bàn cầu NEOREST
  220.500.000 ₫

  AIR-IN WONDER WAVE

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  DEODORIZER

  DRYER

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  83.680.000 ₫

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  114.080.000 ₫

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  114.080.000 ₫

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  309.570.000 ₫

  ACTILIGHT

  AIR-IN WONDER WAVE

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  EWATER

  HEATED SEAT

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  132.180.000 ₫

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  367.500.000 ₫

  ACTILIGHT

  AIR-IN WONDER WAVE

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  DEODORIZER

  DRYER

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  241.800.000 ₫

  ACTILIGHT

  AIR-IN WONDER WAVE

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  DEODORIZER

  DRYER

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  83.680.000 ₫

  AIR-IN WONDER WAVE

  AUTO FLUSH

  AUTO OPEN or CLOSE LID

  CEFIONTECT

  DEODORIZER

  DRYER

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  SELF-CLEANING WAND

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  114.080.000 ₫

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  114.080.000 ₫

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

 • Bàn cầu NEOREST
  367.500.000 ₫

  AIR-IN WONDER WAVE

  AUTO FLUSH

  CEFIONTECT

  DEODORIZER

  DRYER

  EWATER

  HEATED SEAT

  PREMIST

  RIMLESS

  TORNADO FLUSH

  WATER SAVING

12 Sản phẩm

Lưới Danh sách