Bàn cầu NEOREST
Tìm theo

Bạn đang tìm theo:

 1. Bỏ sản phẩm này Công Nghệ: AUTO FLUSH

Phân loại

Công Nghệ

 1. ACTILIGHT

 2. AIR-IN WONDER WAVE

 3. AUTO FLUSH

 4. AUTO OPEN or CLOSE LID

 5. CEFIONTECT

 6. DEODORIZER

 7. DRYER

 8. EWATER

 9. HEATED SEAT

 10. PREMIST

 11. RIMLESS

 12. TORNADO FLUSH

 13. WATER SAVING

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. IF Design Award 2019

Giá

Bàn cầu NEOREST

Tìm theo
 1. CS989VT/TCF9768WZ
  117.810.000 ₫

 2. CS989VT/TCF9788WZ
  117.810.000 ₫

 3. CS989PVT/TCF9768WZ
  117.510.000 ₫

 4. CS989PVT/TCF9788WZ
  117.510.000 ₫

4 Sản phẩm

Lưới Danh sách