• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

ARNE JACOBSEN

ARNE JACOBSEN
Năm xuất bản: 2014
Nhiếp ảnh gia: Yukio Yoshimura
Nội dung: Biên soạn và minh họa: Toshihiko Suzuki
Công trình nghiên cứu đầu tiên được xuất bản tại Nhật Bản gồm các tác phẩm của Arne Jacobsen, các kiến trúc sư Đan Mạch nổi tiếng và các thiết kế nổi tiếng khác với phương pháp tiếp cận trên diện rộng để những thiết kế gần gũi với cuộc sống con người từ đồ nội thất đến các sản phẩm cùng các tòa nhà của chính họ.
Địa điểm: Hà Nội