• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Architecture of Glenn Murcutt

Glenn Murcutt – The Architecture of Glenn Murcutt
Năm xuất bản: 2008. Xuất bản với sự hợp tác cùng Glenn Murcutt.
Nội dung: Kiến trúc của Murcutt bao gồm những chi tiết tinh tế, nhưng chủ yếu quan tâm đến ảnh hưởng của thế giới tự nhiên xung quanh tác động vào kinh nghiệm sống hàng ngày của con người. Cách tiếp cận này nhằm tạo ra phong cách kiến trúc “chạm nhẹ đến trái đất”.
Cuốn sách xem xét 13 công trình của Murcutt đi kèm hình ảnh, bản phác thảo, kế hoạch & bài luận ngắn gọn của kiến trúc sư.
Địa điểm: Hà Nội