• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

Architecture for DOGs

Architecture for DOGs
Năm xuất bản: 2013
Tác giả: Kenya Hara
Nội dung: Kiến trúc đi đầu dành cho những chú chó (sử dụng song ngữ tiếng Anh & tiếng Nhật). Kenya Hara là người đầu tiên có cái nhìn sâu rộng cho các dự án tiên tiến. Một cuốn sách ấn tượng được tạo ra và thiết kế bởi Kenya Hara và nhóm của ông tại Trung tâm Thiết kế Nippon.
Địa điểm: Hà Nội