• Sản phẩm của bạn ×

    Không có sản phẩm nào

     
  • Ngôn ngữ vi
Thích
Chia sẻ
Email
In

ALBERTO CAMPO BAEZA Idea, Light and Gravity

Alberto Campo Baeza: Idea, Light & Gravity
Năm xuất bản: 2009. Tác giả: Alberto Campo Baeza
Nội dung: Cuốn sách chuyên khảo của Kiến trúc sư người Tây Ban Nha Alberto Campo Baeza, bao gồm hình ảnh các dự án tiêu biểu của ông, bài phỏng vấn, và bài luận mang tên “Ý tưởng xây dựng/Về kiến trúc.”
Địa điểm: Hà Nội