Monthly Archives: January 2019

  • Những chức năng mang lại sự thoải mái với nắp rửa điện tử Washlet

  • Washlet và chế độ rửa phù hợp với mọi đối tượng

  • Đảm bảo vệ sinh bàn cầu cùng nắp rửa điện tử Washlet

  • Một số công trình lớn sử dụng sản phẩm của TOTO tại Việt Nam và các nước Châu Á

  • Tiến trình cải tiến các chức năng của Washlet

  • Cảm nhận của người dùng về các tính năng của nắp rửa điện tử Washlet

  • Hướng dẫn sử dụng nắp rửa Washlet bằng remote/bảng điều khiển