Vòi chậu cảm ứng
Tìm theo

Phân loại

Công Nghệ

 1. AUTO FAUCET

 2. SELF POWER

 3. SOFT FLOW

 4. WATER SAVING

Chức năng

 1. COLD WATER

Giải thưởng

 1. GREEN GOOD DESIGN Award 2016

 2. GREEN GOOD DESIGN Award 2018

 3. IF Design Award 2021

 4. REDDOT Award 2020

 5. REDDOT Award 2021

 6. REDDOT Award 2021 Best

Giá

Vòi chậu cảm ứng

Tìm theo

1-30 of 32

Lưới Danh sách